Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 805/KH-UBND
Ngày ký 28/04/2023
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1