TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1
Tất cả các lĩnh vực
16
Báo chí - Xuất bản
4
Bưu chính - Viễn thông
15
Công nghệ thông tin, Điện tử
5
Thanh tra
1
Cơ cấu tổ chức
1
Kế hoạch, tài chính
14
Lĩnh vực khác