Tài liệu Họp Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình tháng 3/2021

16:28, Thứ Ba, 30-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Báo cáo hoạt động ban chỉ đạo 

Báo cáo kết quả xây dựng chính quyền điện tử 

Đề án eCabinet Quảng Bình

Dự thảo quyết định của Ủy ban 

HNTT cấp xã 

QĐ của UBND tỉnh về HNTH

Các tin khác