DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ NỘI DUNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

9:6, Thứ Tư, 4-11-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Xem nội dung dự thảo nghị quyết tại đây!

Xem nội dung Đề án tại đây!

P.CNTT

Các tin khác