Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử

9:21, Thứ Sáu, 17-7-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Thông báo số 1723/TB-VPUBND ngày 22/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại phiên họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình, trong đó có nội dung triển khai xây dựng Bộ tiêu chí và tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã nghiên cứu, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

 Xem nội dung dự thảo Quyết định tại đây!

Xem nội dung dự thảo bộ tiêu chí tại đây!

P.CNTT

Các tin khác