Kế hoạch kiểm soát TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024

8:41, Thứ Năm, 28-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2024. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế kiểm soát thủ tục hành chính của Sở năm 2024 số 150/KH-STTTT ngày 25/01/2024 với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết