KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024

8:42, Thứ Năm, 28-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024

Thực hiện Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 số 2498/KH-STTTT ngày 26/12/2023 với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết

Các tin khác