Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
2 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức
3 107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
4 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
5 90/2020/ND-CP 13/08/2020 Nghị định số 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
6 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu của cơ quan nhà nước
7 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điên tử
8 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về Công tác văn thư.
9 19/2020/ND-CP 12/02/2020 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
10 15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
« 1 2 3 4 5 6 »