Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2023/TT-BTTTT
Ngày ký 01/02/2023
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu nội dung Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1