Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 25/2022/NĐ-CP
Ngày ký 12/04/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1