Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 677/BTTTT-THH
Ngày ký 03/03/2022
Người ký Nguyễn Huy Dũng
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn kết nối và chia sẽ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia (NDXP)
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải văn bản

Phụ lục 01

Phụ lục 02