Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2020/TT-BTTTT
Ngày ký 07/02/2020
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu nội dung Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem nội dung thông tư tại đây!