Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 26/2017/NQ-HĐND
Ngày ký 18/07/2017
Người ký Hoàng Đăng Quang
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2035.
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử
Cơ quan ban hành Hội đồng Nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem nội dung nghị quyết tại đây!


Các văn bản khác
Trở về trang trước