Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 41/2009/QH12
Ngày ký 04/12/2009
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu nội dung Luật Viễn thông của Quốc hội, số 41/2009/QH12
Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 luatVT.PDF