Tài liệu tập huấn Thông tin và Truyền thông cơ sở

14:2, Thứ Hai, 23-11-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở (phần kỹ thuật)

Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở (phần nội dung)

 

Các tin khác