Đội liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, lịch bloc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16:18, Thứ Hai, 30-12-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-STTTT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, lịch bloc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở in, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, lịch bloc trên địa bàn thành phố Đồng Hới từ ngày 24/12/2019 đến ngày 27/12/2019.

Nhằm phát huy những mặt mạnh; chấn chỉnh, xử lý những sai sót, khuyết điểm, đưa hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, lịch bloc trên địa bàn tỉnh tuân  thủ đúng quy định của pháp luật, Đội liên ngành đã thực hiện kiểm tra một cách nghiêm túc, khách quan. Quá trình kiểm tra đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đối tượng kiểm tra. Nội dung kiểm tra tập trung vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động ngành in, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp của thiết bị, xuất bản phẩm, lịch bloc năm 2020; tem chống giả trên lịch bloc 2020; thực hiện các quy định về việc phát hành xuất bản phẩm, việc lưu giữ hồ sơ chứng từ sổ sách liên quan đến hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, lịch bloc năm 2020.

Kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra các cơ sở in, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, lịch bloc trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức chưa thực hiện tốt việc lưu giữ, quản lý hồ sơ nhận chế bản, in, gia công sau in; chưa lập hoặc không ghi đầy đủ thông tin trong sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản in, gia công sau in theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức, yêu cầu các tổ chức, cá nhân rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Thông qua kiểm tra, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Bình kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các cơ sở in, các tổ chức, cá nhân về hoạt động phát hành xuất bản phẩm, lịch bloc.

Tăng Hải

 

Các tin khác