Đội liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16:5, Thứ Tư, 2-1-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Từ ngày 20/12/2018 đến ngày 27/12/2018 Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trong đợt kiểm tra này, Đội liên ngành kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh phát hành sách và lịch blốc trên địa bàn huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp cơ sở phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc còn thiếu sót trong quá trình quản lý trữ lưu hồ sơ, chứng từ, Đội liên ngành đã nhắc nhở, chấn chỉnh và hướng dẫn cơ sở thực hiện theo đúng quy định.

Thông qua công tác kiểm tra, Đội liên ngành đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật trên từng lĩnh vực nhằm phát huy những mặt mạnh; chấn chỉnh, xử lý những sai sót, khuyết điểm, đưa hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tăng Thị Hải

Các tin khác