Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của đại lý Intrenet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

15:29, Thứ Sáu, 7-6-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-STTTT ngày 21/5/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 28/5-06/6/2019, Đoàn kiểm tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng đối với 24 cơ sở trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố.  

Các điểm cung cấp dịch vụ được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng. Tuy vậy, tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở vẫn còn những thiếu sót, vi phạm như không lưu giữ hợp đồng đại lý internet; biển hiệu điểm cung cấp dịch vụ chưa đầy đủ các thông tin theo quy định; chưa niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ, danh sách cập nhật các trò chơi G1; tổ chức cung cấp dịch vụ ngoài khoảng thời gian quy định; hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa đảm bảo...


Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở đối với 19 chủ điểm; lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 chủ điểm; đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ đối với 02 chủ điểm.
Các cơ sở Đoàn chưa thực hiện kiểm tra trong đợt này, giao Phòng VH&TT tham mưu Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra.
Việc chấn chỉnh, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính của Đoàn Kiểm tra trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật của các chủ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Huyền Loan
 

Các tin khác