Tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

9:7, Thứ Sáu, 22-3-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có trên 241 đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đang hoạt động. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phổ biến các quy định của pháp luật đến các đối tượng quản lý và thực thi, từ ngày 06/3/2019 đến ngày 19/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 06 Hội nghị tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng cho gần 450 đại biểu, là cán bộ phòng VH&TT, công chức văn hoá các xã, phường, thị trấn; chủ đại lý internet, chủ điểm truy nhập internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố. 

 Tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng
và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho Thành phố Đồng Hới

Tại Hội nghị tập huấn, Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu các chuyên đề về thực trạng hoạt động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đại lý internet, điểm truy nhập internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; các quy định của pháp luật về quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động trên. Cụ thể, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình Quy định về quản lý đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.


Tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng
và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch

Hiện nay các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh ta hoạt động chủ yếu ở những nơi tập trung đông dân cư, gần các trường học. Đối tượng sử dụng dịch vụ phần lớn là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, vẫn còn một số điểm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; mở cửa hoạt động quá thời gian quy định; không niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản; biển hiệu niêm yết không đầy đủ thông tin; không có hợp đồng đại lý; một số đại lý sử dụng hợp đồng thuê bao cho hộ gia đình để kinh doanh, bán lại dịch vụ Internet...
Thông qua Hội nghị tập huấn để tạo điều kiện cho cán bộ phòng VH&TT, công chức văn hoá cấp xã nắm chắc quy định của pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý, phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở hành vi vi phạm trong hoạt động internet. Các chủ đại lý, chủ điểm nhìn nhận lại hoạt động của mình thời gian qua, tự khắc phục, sữa chữa sai phạm (nếu có) để hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố ngày càng chặt chẽ hơn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tập huấn công tác quản lý đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng
và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Phòng Bưu chính - Viễn thông, Thanh tra sở

 

Các tin khác