Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

17:40, Thứ Ba, 7-11-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 07/11/2017, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017; phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống khủng bố”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Sau phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống khủng bố, liên hệ các vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như của Sở.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở tiếp tục khẳng định mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và việc thường xuyên giáo dục thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật chuyên ngành, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức  tôn trọng, chấp hành pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thanh Huy

 

Các tin khác