CHUYÊN MỤC THANH TRA
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

 

    
 
Insert title here

HỎI ĐÁP

THÔNG TIN Ý KIẾN

TP Đồng Hới
Tôi là hộ kinh doanh cá thể ngành nghề photocoppy(hiện tôi có nhận photo một số xuất bản phẩm).Tôi không có văn bằng, chứng chỉ đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp. Vậy tôi có thể xin giấy phép hoạt động in do cơ quan quản lý ở địa phương cấp không?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

 Theo Điều 14 Nghị định 111/2005/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản có quy định hoạt động in xuất bản phẩm là hoạt động kinh doanh có điều kiện;

Điều kiện cấp giấy phép:

1. Bạn phải có văn bằng do cơ sở đào tạo nghề in cấp hoặc chứng chỉ xác nhận đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp.

2. Cơ sở in của bạn có dây chuyền thiết bị in và gia công sau in mới được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Khị bạn đáp ứng 2 Điều kiện trên ban gửi hồ sơ xin cấp phép về các Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ và thủ tục này không phải nộp phí

Quay lại