Tài liệu phiên họp Quý I/2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06

10:29, Thứ Tư, 17-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình Hội nghị Chuyển đổi số Quý I - 2024

2. Báo cáo Chuyển đổi số Quý I - 2024

3. Báo cáo Đề án 06 Quý I - 2024

Các tin khác