Tài liệu phiên họp tổng kết năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh

13:21, Thứ Năm, 25-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình hội nghị

2. Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2023

3. Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06

4. Dự thảo công tác trọng tâm năm 2024 của BCĐCDS

Các tin khác