Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

15:50, Thứ Năm, 7-9-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

Thông tư có 6 Chương, 21 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017. Thông tư quy định chi tiết khoản 2 Điều 46 Luật Trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em; yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin bài, chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan báo chí; nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm; cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan chủ quản nhà xuất bản; Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

Cụ thể, các nội dung ưu tiên sản xuất, đăng, phát sóng, xuất bản bao gồm: Tuyên truyền thực hiện pháp luật, chính sách về quyền trẻ em; tìm hiểu, học tập, trao dồi kiến thức, vui chơi, giải trí dành cho cho trẻ em; phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em; hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng an toàn cho trẻ em; giáo dục giới tính, sức khỏe, dinh dưỡng... Riêng trong tháng hành động vì trẻ em hằng năm, các chuyên đề, chuyên mục về trẻ em tập trung thông tin về việc thực hiện quyền trẻ em, những vấn đề đặt ra trong công tác thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, chủ đề và các thông điệp “Tháng hành động vì trẻ em”.

Đối với kênh phát thanh truyền hình, thời lượng phát sóng tin tức về trẻ em tối thiểu 60 giây/lần phát sóng, tần suất phát sóng mới tối thiểu 1 lần/ngày trong tháng hành động vì trẻ em; Chương trình khoa giáo, phổ biến kiến thức thời lượng tối thiểu 5 phút/lần phát sóng, tần suất phát sóng mới 02/tháng (trong tháng hành động vì trẻ em, tần suất phát sóng mới tối thiểu 4 lần/tháng); Chương trình giải trí thời lượng phát sóng tối thiểu 10 phút/lần phát sóng, tần suất phát sóng mới tối thiểu 01 lần/tuần (trong tháng Hành động vì trẻ em tối thiểu 2 lần/tuần); Các chương trình, đoạn chương trình cổ động về các sự kiện, hoạt động vì trẻ em thời lượng tối thiểu 30 giây/lần phát sóng đối với clip, traler cổ động, thông điệp tuyên truyền, tối thiểu 5 phút/lần phát sóng đối với chương trình khác, tần suất phát sóng tối thiểu 01 lần/ngày trong Tháng hành động vì trẻ em. Tỷ lệ phát sóng chương trình thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phải đạt từ 2% đến 5% tổng thời lượng phát sóng của kênh chương trình trong 01 tuần.

Đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình có tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ là trẻ em, có nội dung chuyên biệt dành cho trẻ em thì thực hiện đúng theo tôn chí, mục đích, cấu tạo khung chương trình cơ bản, thời gian, thời lượng của kênh chương trình theo quy định tại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước đã được Bộ TT&TT cấp.

Riêng các kênh phát thanh, kênh truyền thông khác thì số lượng tin, bài, chương trình thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em được phát sóng trong mỗi tháng phải đạt tỷ lệ tối thiểu 1% tổng thời lượng phát sóng của từng kênh chương trình trong tháng đó và phù hợp với tôn chỉ, mục đích, nội dung được quy định tại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước đã được Bộ TT&TT cấp.

Tất cả xuất bản phẩm dành cho trẻ em (trừ sách giáo khoa) phải ghi rõ đối tượng phục vụ trên bìa 4 theo các lứa tuổi: Trẻ dưới 6 tuổi; trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi; trẻ từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi. Xuất bản phẩm trẻ em có xuất xứ nước ngoài khi được chuyển ngữ và xuất bản tại Việt Nam phải được biên tập nội dung phù hợp thuần phong mỹ tục, điều kiện chính trị, xã hội và quy định pháp luật của Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chương trình, kế hoạch, nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em. Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, thanh tra và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư đối với các cơ quan báo chí, các đơn vị hoạt động xuất bản ở địa phương.

Tải toàn văn nội dung của Thông tư tại đây

 

 

 

 

Các tin khác