Triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT của Cục Xuất bản, In và Phát hành

15:59, Thứ Hai, 15-2-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/01/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 45/CXBIPH-KTCN gửi Sở TT&TT các tỉnh, thành phố về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, thực hiện lộ trình triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, đồng thời thể hiện sự công khai, minh bạch và tăng cường chức năng, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động xuất bản, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này, từ ngày 11/01/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã thực hiện đăng tải các thông tin và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục (địa chỉ: https://ppdvn.gov.vn). Cụ thể như sau:

1. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính sau:

- Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản (cho các nhà xuất bản);

- Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cho các cơ sở in có giấy phép hoạt động in);

- Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (cho các cơ sở phát hành có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm).

2. Thực hiện đăng tải công khai các thông tin sau:

- Danh sách các tác phẩm, tài liệu đã được cơ quan quản lý nhà nước (Cục Xuất bản, In và Phát hành) xác nhận đăng ký xuất bản;

- Danh sách xuất bản phẩm đã nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định của pháp luật;

- Giấy phép nhập khẩu thiết bị in (đăng tải từ ngày 02/02/2016).

Để đóng góp ý kiến hoặc tìm hiểu thêm trong quá trình tiếp cận thông tin liên quan ở trên, có thể liên hệ qua các đầu mối sau:

* Về kỹ thuật - công nghệ: Ông Lê Sỹ Vinh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Cục XBIPH (Điện thoại: 043.9233151, máy lẻ 410; di động: 0913522830; email: lsvinh@mic.gov.vn).

* Về lĩnh vực xuất bản: Bà Mai Thị Hương, Trưởng phòng Quản lý Xuất bản, Cục XBIPH (Điện thoại: 043.9233150; di động: 0903254591; email: mthuong@mic.gov.vn).

* Về lĩnh vực in: Ông Phạm Trung Thông, Trưởng phòng Quản lý In, Cục XBIPH (Điện thoại: 043.8254031; di động: 0903237243; email: ptthong@mic.gov.vn).

* Về lĩnh vực phát hành: Ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng phòng Phát hành xuất bản phẩm, Cục XBIPH (Điện thoại: 043.8285642; di động: 0936626969; email: nxthanh@mic.gov.vn).

Xin phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh được biết.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác