Hướng dẫn quy trình kiểm tra hoạt động in, phát hành áp dụng cho cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã

9:52, Thứ Năm, 28-4-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm hành chính, góp phần hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải xuất bản phẩm trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quy trình chung về kiểm tra hoạt động in, phát hành áp dụng cho cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã.

Download Hướng dẫn quy trình tại đây!

Trong quá trình xử lý kết quả kiểm tra, khi xem xét áp dụng các hình thức xử phạt hành chính bổ sung ngoài hình thức xử phạt chính (Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu...), biện pháp khắc phục hậu quả (Buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; buộc thu hồi giấy phép; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp...), biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính (Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tạm giữ, giấy phép, chứng chỉ hành nghề...) cần thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố quan tâm phổ biến, hướng dẫn cho lực lượng công an cùng cấp và chính quyền cấp xã biết, phối hợp hiệu quả./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác