Thông báo về hoạt động liên quan đến báo chí của ông Mai Xuân Hiển

11:30, Thứ Sáu, 4-11-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được nhiều thông tin từ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh phản ánh hoạt động tác nghiệp sách nhiễu, gây phiền hà và có dấu hiệu vụ lợi của ông Mai Xuân Hiển, thường trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, có giấy giới thiệu là phóng viên của Tạp chí Trí thức và Phát triển, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Tổng biên tập Tạp chí Trí thức và Phát triển, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xem xét, xử lý.

Kết quả: Ngày 28/10/2016, Tạp chí Trí thức và Phát triển đã có văn bản số 1028CV/TT&PT/2016 xác nhận ông Mai Xuân Hiển có thời gian 2 tháng là phóng viên thử việc của Tạp chí. Tuy nhiên, qua thời gian thử việc, xét thấy ông Hiển không phù hợp cả về chuyên môn lẫn tư cách, Tạp chí đã chính thức chấm dứt cộng tác với ông Hiển kể từ ngày 20/10/2016.

Kính thông tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết, lưu ý trong quá trình tiếp xúc, làm việc với ông Mai Xuân Hiển. Nếu phát hiện ông Hiển tiếp tục sử dụng giấy giới thiệu của Tạp chí Trí thức và Phát triển để hoạt động tác nghiệp báo chí, kịp thời thông báo, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác