Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh

9:51, Thứ Năm, 28-4-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 04/3/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số  289/QĐ-BTTTT về việc cấp Thẻ Nhà báo giai đoạn 2016-2020 cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mẫu thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020

Để tăng cường quản lý các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 330/STTTT-BCXB ngày 19/4/2016 hướng dẫn một số nội dung liên quan Thẻ Nhà báo và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó đề nghị các sở, ban, ngành,các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nắm bắt thông tin đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp; từ chối, không cung cấp thông tin cho báo chí không đảm bảo yêu cầu, điều kiện.

Khi phát hiện trường hợp vi phạm Luật báo chí, các hoạt động báo chí trái pháp luật tại địa phương, đơn vị, kịp thời thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông qua đường dây nóng: 0523 779 999 hoặc Phòng PA83 công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin của địa phương để phối hợp giải quyết.

Thông tin chi tiết: Download Văn bản của Sở TT&TT tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác