Một số trao đổi về hoạt động tác nghiệp báo chí của nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí không phải của địa phương

16:7, Thứ Bảy, 23-1-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, hoạt động báo chí của các nhà báo, phóng viên thường trú, phóng viên, cộng tác viên cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa phương khác (gọi tắt là cơ quan báo chí không phải của địa phương) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày càng đi vào nề nếp, tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí; tích cực tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, những sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến với cả nước và quốc tế; phản ánh kịp thời các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số người tham gia hoạt động báo chí chưa đúng quy định của pháp luật: không có thẻ nhà báo nhưng lại hoạt động như nhà báo; không làm thủ tục đăng ký, thông báo hoạt động báo chí trên địa bàn; sử dụng giấy giới thiệu tác nghiệp báo chí chưa đảm bảo quy định; thậm chí có người còn mượn danh, giả danh nhà báo, phóng viên để gạ gẫm quảng cáo, dọa nạt, vòi tiền các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị... gây mất trật tự hoạt động báo chí, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo chân chính.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí đúng pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông xin trao đổi, phổ biến một số nội dung sau:

1. Theo Luật báo chí năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí năm 1999 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan: Nhà báo là người đang hoạt động hoặc công tác thường xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và được cấp thẻ Nhà báo có quyền hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ. Nhà báo được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp; không ai được đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá huỷ, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

Khi đến làm việc với các cơ quan, tổ chức, thư viện, bảo tàng, triển lãm để thu thập thông tin, tra cứu tài liệu, làm nghiệp vụ báo chí, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo; riêng tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, các đại hội, hội nghị công khai, các cuộc họp báo, mít tinh, đón tiếp khách của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác, nhà báo phải có giấy mời và hoạt động tác nghiệp phải tuân thủ các quy định cụ thể của Ban Tổ chức các sự kiện đó. Các cơ quan nhà nước không được từ chối cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Các phóng viên được cơ quan báo chí không phải của địa phương cử làm phóng viên thường trú tại tỉnh Quảng Bình (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập) đảm bảo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày  31/12/2008 và Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông là các phóng viên đã được cấp thẻ nhà báo, do đó có đầy đủ quyền của nhà báo để hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

3. Các phóng viên đã có văn bản của cơ quan báo chí không phải của địa phương cử đến hoạt động báo chí trên địa bản tỉnh Quảng Bình (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động lập) nhưng chưa có thẻ nhà báo là các phóng viên chưa đảm bảo tiêu chuẩn phóng viên thường trú theo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày  31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, khi đến liên hệ làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh phải có Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập ký.

Trường hợp phóng viên có Giấy giới thiệu nhưng chưa có văn bản của cơ quan báo chí gửi Sở Thông tin và Truyền thông thông báo việc cử đến hoạt động báo chí tại tỉnh Quảng Bình thì khi liên hệ làm việc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn có quyền từ chối hợp tác.

4. Các nhà báo đang công tác tại cơ quan truyền thông của địa phương có Giấy giới thiệu là cộng tác viên cơ quan báo chí không phải của địa phương được sử dụng thẻ nhà báo để hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật và cung cấp thông tin, gửi tin, bài... cho cơ quan báo chí theo thỏa thuận cộng tác.

5. Các cá nhân không có thẻ nhà báo được giới thiệu là cộng tác viên cơ quan báo chí không phải của địa phương có thể liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để thu thập thông tin, viết tin, bài cho báo chí... nhưng phải được sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó và quá trình tác nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật liên quan.

6. Thông tin về cơ quan đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí không phải của địa phương có đăng ký, thông báo hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh được Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải, cập nhật thường xuyên trên Website của Sở, mục Số liệu chuyên ngành TT&TT, tiểu mục Báo chí xuất bản. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thể tra cứu, đối chiếu thông tin để hợp tác làm việc với các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên hoạt động báo chí khi được liên hệ.

Lưu ý: Quá trình tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin cho báo chí, mời đại diện cơ quan báo chí tác nghiệp tại đại hội, hội nghị... phải thực hiện đúng quy định của Luật báo chí năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí năm 1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí, Quyết định số 26/2003/QĐ-BVHTT ngày 26/9/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế phỏng vấn trên báo chí, Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT ngày 27/02/2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các đại hội, hội nghị, buổi lễ, Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh./.

PHÒNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

Các tin khác