Hướng dẫn quy trình tác nghiệp báo chí tại các Hội nghị, buổi lễ của cơ quan Nhà nước

14:35, Chủ Nhật, 24-1-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để đảm bảo quy trình tác nghiệp báo chí tại các Đại hội, Hội nghị, Hội thảo và các buổi lễ của cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung liên quan hoạt động nghiệp vụ báo chí như sau:

1.Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

- Khi tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Đại hội, Họp báo (sau đây gọi chung là hoạt động lễ tân), các đơn vị, địa phương quyết định mời thành phần cơ quan báo chí, Nhà báo theo dõi và đưa tin đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ báo chí và phù hợp với hoạt động do mình tổ chức. Cụ thể: Phóng viên được mời hoạt động nghiệp vụ tại các hoạt động lễ tân phải có đủ tiêu chuẩn chính trị, nghiệp vụ báo chí và có Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Có trách nhiệm hướng dẫn, thông báo các quy định làm việc cho phóng viên, nhà báo và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, nghiệp vụ báo chí đảm bảo các quy định tại Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các đại hội, hội nghị và các buổi lễ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT ngày 27 tháng 2 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

- Khi làm việc, trả lời phỏng vấn của các nhà báo, phóng viên, cần kiểm tra đủ giấy tờ: Thẻ Nhà báo đang có giá trị sử dụng. Trường hợp chưa có Thẻ Nhà báo phải có giấy giới thiệu do Tổng biên tập hoặc Phó tổng biên tập ký. Giấy Giới thiệu phải ghi rõ nơi làm việc, nội dung làm việc, tiếp xúc với những cơ quan, đơn vị nào. Việc trả lời phỏng vấn thực hiện theo Quy chế phỏng vấn trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 26/2002/QĐ-BVHTT ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

2. Các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú:

- Cơ quan báo chí cử phóng viên hoạt động nghiệp vụ tại các Hội nghị, Hội thảo, Đại hội Đảng các cấp phải có đủ tiêu chuẩn chính trị, có Thẻ Nhà báo và nghiệp vụ báo chí phù hợp với tính chất và yêu cầu hoạt động của ngành, địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động lễ tân.

- Thông tin trung thực, kịp thời về nội dung các hoạt động lễ tân trên báo chí của mình theo quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Nghiêm cấm thông tin sai sự thật, lợi dụng danh nghĩa nhà báo, phóng viên để vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.

- Chủ động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự.

- Trang phục của phóng viên tham gia nghiệp vụ báo chí tại các hoạt động lễ tân phải lịch sự, phù hợp thuần phong mỹ tục của địa phương, dân tộc; các thao tác nghiệp vụ của phóng viên phải bảo đảm yêu cầu trang trọng của hoạt động lễ tân, không làm cản trở các hoạt động lễ tân và việc bảo đảm an ninh cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách mời.

- Thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự của hoạt động lễ tân và nội quy, quy định làm việc chung của cơ quan chủ trì tổ chức các hoạt động lễ tân.

PHÒNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

Các tin khác