Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh

8:52, Thứ Hai, 4-7-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1141/KH-UBND triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo đó, kinh tế số là hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế.

Xã hội số là xã hội tích hợp công nghệ số một cách tự nhiên và mặc định vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số.

UBND tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 02%.

Cùng với đó, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%; dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%; người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 75%; người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt 70%; dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 50%; dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%; người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%; các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%; cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%.

Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh cũng sẽ triển khai một số giải pháp như: Hình thành mạng lưới triển khai công nghệ rộng khắp trên địa bàn tỉnh; hợp tác giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp nền tảng số trong việc nghiên cứu, phát triển các nền tảng số; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng số cho người dân thông qua việc sử dụng nền tảng số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ số mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bản sao số, chuỗi khối, thực tế ảo/thực tế tăng cường, dữ liệu lớn, kết hợp với các công nghệ mở, mã nguồn mở để phát triển các nền tảng số Quốc gia, nền tảng số ngành phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, sự kiện, triển lãm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế số, xã hội số; lồng ghéChuyển đổi nội dung về kinh tế số, xã hội số trong các sự kiện, triển lãm về phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, du lịch Quảng Bình ở trong nước và nước ngoài…

 "Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình"

Các tin khác