Tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho lãnh đạo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin

19:39, Thứ Tư, 6-4-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 146), ngày 6/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho lãnh đạo, cán bộ của đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành, địa phương

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 96 điểm cầu trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu chính tại Hà Nội có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và hơn 800 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị chuyên trách CNTT thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

A person standing in front of a podium with people sitting at it Description automatically generated with low confidence

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng

Trong nội dung bài giảng về các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là động lực. Vì vậy, định hướng xuyên suốt trong năm 2022 về chuyển đổi số là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số.

Diagram Description automatically generated

Hình ảnh Định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng lưu ý về 6 định hướng cụ thể, 22 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chuyên đề về chuyển đổi số năm 2022. Trong đó, 6 định hướng cụ thể gồm: Phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử; phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến; phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân; phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu; phổ cập sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Timeline Description automatically generated with medium confidence

Hình ảnh Nội dung hướng dẫn tổng thể

Nội dung tập huấn về chuyển đổi số gồm các văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong năm 2022 với mục đích giúp Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời các định hướng và hướng dẫn của Bộ TT&TT về chuyển đổi số trong năm 2022 để tham mưu tổ chức triển khai tại cơ quan, địa phương mình.

Bộ TT&TT được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, xây dựng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà MOOCs để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phổ cập kỹ năng số cho người dân. Nền tảng với tên gọi One Touch được triển khai tại địa chỉ https://onetouch.edu.vn/. Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương có thể quét mã QR dưới đây để tải tài liệu.

Qr code Description automatically generated

TCNH

Các tin khác