Lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server
Ngày 23/7/2021, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 984/CATTT-NCSC về Lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server..
Xem tiếp
Tài liệu tập huấn và diễn tập ATTTM năm 2020 của Sở TT&TT
Trong 02 ngày 24 và 25/12/2020, tại Sở Thông tin và Truyền thông diễn ra lớp Tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2020 cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và cán bộ đầu mối phối hợp bảo đảm ATTTM của các sở, huyện...
Xem tiếp
Hướng dẫn đảm bảo ATTT cho người dùng sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Ngày 16/12/2020, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ có Công văn số 458/CTSBMTT-QTHT về việc đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ...
Xem tiếp
Hướng dẫn bảo đảm ATTT cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử
Ngày 19/6/2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 486/CATTT-ATHTTT về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử...
Xem tiếp
Hướng dẫn mô hình bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh
Ngày 08/4/2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 235/CATTT-ATHTT về việc hướng dẫn mô hình đảm bảo an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh...
Xem tiếp