Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng
Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia.....
Xem tiếp
Lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server
Ngày 23/7/2021, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 984/CATTT-NCSC về Lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server..
Xem tiếp
Dự báo sớm về lỗ hổng bảo mật trên Windows có thể bị lợi dụng để tấn công APT diện rộng
Theo dự báo sớm của Bộ Thông tin và Truyền thông, lỗ hổng CVE-2021-1675 trên hệ điều hành Windows có thể bị tận dụng để tiến hành các chiến dịch tấn công có chủ đích APT lớn trên quy mô rộng trong thời gian ngắn sắp tới vào không gian mạng Việt Nam...
Xem tiếp
Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm VMware
Ngày 26/02/2021, Ban Cơ yếu Chính phủ có Công văn số 45/BCY-CNTTGSM về việc cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Vmware...
Xem tiếp
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb
Ngày 11/01/2021, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT có Công văn số 18/CATTT-NCSC cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb...
Xem tiếp