Lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server
Ngày 23/7/2021, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 984/CATTT-NCSC về Lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server..
Xem tiếp
Dự báo sớm về lỗ hổng bảo mật trên Windows có thể bị lợi dụng để tấn công APT diện rộng
Theo dự báo sớm của Bộ Thông tin và Truyền thông, lỗ hổng CVE-2021-1675 trên hệ điều hành Windows có thể bị tận dụng để tiến hành các chiến dịch tấn công có chủ đích APT lớn trên quy mô rộng trong thời gian ngắn sắp tới vào không gian mạng Việt Nam...
Xem tiếp
Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm VMware
Ngày 26/02/2021, Ban Cơ yếu Chính phủ có Công văn số 45/BCY-CNTTGSM về việc cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Vmware...
Xem tiếp
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb
Ngày 11/01/2021, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT có Công văn số 18/CATTT-NCSC cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb...
Xem tiếp
Phát hiện 6 lỗ hổng bảo mật trong các máy chủ sử dụng Microsoft Exchange
Ngày 21/12/2020, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1204/CATTT-NCSC cảnh báo lỗ hổng bảo mật trong máy chủ Microsoft Exchange...
Xem tiếp