Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 35/2021/QĐ-TTg
Ngày ký 24/11/2021
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu nội dung Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1