Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 13/2020/QĐ-UBND
Ngày ký 14/07/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem nội dung quyết định tại đây!