Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9:48, Thứ Ba, 21-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2023 về Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Kế hoạch nhằm phát triển thị trường lao động toàn diện, linh hoạt, bền vững theo hướng hiện đại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để hạn chế những rủi ro liên quan đến quyền lợi của người lao động trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát huy tối đa thế mạnh về nguồn lực lao động trong tỉnh, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn nhân lực, tạo ra nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững.

Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu bình quân mỗi năm tạo việc làm cho 18.000-18.500 lao động, trong đó có 3.600 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 3.000 lao động được tạo việc làm thông qua các Dự án, mô hình vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Hằng năm đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, bình quân mỗi năm tạo việc làm cho 18.500-19.000 lao động, trong đó có 3.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 4.000 lao động được tạo việc làm thông qua các Dự án, mô hình vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Triển khai có hiệu quả chính sách pháp luật liên quan đến phát triển thị trường lao động; Tăng cường đầu tư, phát triển các ngành kinh tế tạo việc làm bền vững; Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để phân luồng, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; Hỗ trợ phát triển cung-cầu lao động và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung-cầu lao động; Hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm; Nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động; Hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong, ngoài nước và phát triển các thị trường lao động đặc thù.

                                                                                      TN

   Tải Kế hoạch tại đây.

Các tin khác