Tăng cường cung cấp nội dung thông tin thiết yếu phục vụ người dân khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao.

9:35, Thứ Năm, 16-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Với mục tiêu giảm nghèo thông tin, giảm khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền, đặc biệt ưu tiên phục vụ đồng bào dân tộc, vùng biên giới, hải đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó quy định việc tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác nhằm cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Về nội dung thông tin: phải có tính chuyên đề, bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội;

- Về hình thức, thể loại, thời lượng: phải phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền, đảm bảo thiết thực với đối tượng thụ hưởng; hình thức thể hiện thân thiện, hấp dẫn, dễ hiểu, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và pháp luật Việt Nam;

- Về tính hiệu quả: nội dung thông tin có khả năng áp dụng vào đời sống, sản xuất, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết chung của người dân; có hiệu ứng lan tỏa trên các phương tiện thông tin, truyền thông;

- Về đối tượng thụ hưởng: ưu tiên thông tin, tuyên truyền đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo. Trong đó:

+ Đối với sản phẩm báo in: Phát hành đến các thư viện; các điểm phục vụ thông tin công cộng tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, các địa chỉ khác phù hợp với đối tượng thụ hưởng và theo mục đích phục vụ của sản phẩm;

+ Đối với các chương trình phát thanh, truyền hình: Phát sóng trên các kênh phát thanh, kênh truyền hình thiết yếu, các kênh truyền hình phát sóng quảng bá khác;

+ Đăng các tác phẩm báo chí điện tử trên chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử, đăng các sản phẩm truyền thông điện tử khác trên các nền tảng công nghệ do cơ quan báo chí sử dụng, trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và trên các nền tảng công nghệ cung cấp báo điện tử thiết yếu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Phát sóng các chương trình phát thanh trên đài truyền thanh cấp xã.

Hồ Quang

Các tin khác