Nội dung thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2021-2025

16:33, Thứ Sáu, 10-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Theo quy định tại Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nội dung thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin bao gồm:

1. Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông;

2. Thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới;

3. Cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo;

4. Trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo;

5. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã;

6. Xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử;

7. Sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội;

8. Sản xuất mới các xuất bản phẩm cung cấp nội dung thiết yếu;

9. Lựa chọn tác phẩm báo chí có nội dung thiết yếu, có giá trị phổ biến lâu dài để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không gian mạng.

 10. Lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử.

TL

Các tin khác