Tập huấn Truyền thông giảm nghèo về thông tin năm 2022
Trong 02 ngày 24 - 25/11/2022, UBND Thị xã Ba Đồn tổ chức các lớp tập huấn về Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 cho hơn 700 đại biểu là công chức Văn hoá - Xã hội, cán bộ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán.....
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 và giai...
Kế hoạch 1454/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 và giai đoạn 2022-2025..
Xem tiếp
Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025..
Xem tiếp
Thông tư hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025..
Xem tiếp
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Bình: Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm...
Ngày 21/01/2021, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến dự và chỉ đạo hội nghị...
Xem tiếp