Tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động báo chí của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh Quảng Bình

15:52, Thứ Hai, 11-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương tuyên truyền về tỉnh Quảng Bình trên báo chí, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã thực hiện kiểm tra, rà soát hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. 

Qua kiểm tra, rà soát và qua báo cáo của các cơ quan báo chí, cơ bản các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định của Luật Báo chí năm 2016, tích cực tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại tỉnh vẫn chưa đủ điều kiện theo quy định. Sau khi rà soát, một số cơ quan báo chí đã có văn bản thôi hoạt động Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại Quảng Bình do không đủ điều kiện.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã cập nhật lại danh sách các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú có đủ điều kiện hoạt động tại tỉnh Quảng Bình theo quy định của Luật Báo chí năm 2016, gồm 4 Văn phòng đại diện với 10 phóng viên và 21 phóng viên thường trú. Danh sách Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã cập nhật lên Trang TTĐT của Sở, tại địa chỉ stttt.quangbinh.gov.vn. Ngoài ra, hiện tại trên địa bàn tỉnh còn có 38 cơ quan báo chí có văn bản đăng ký, giới thiệu 44 phóng viên, cộng tác viên hoạt động trên địa bàn tỉnh, phần lớn các phóng viên này chưa đủ điều kiện để đăng ký thường trú, hoặc phóng viên được cơ quan báo chí cử theo dõi nhiều tỉnh, thành phố nên không làm hồ sơ đăng ký phóng viên thường trú độc lập tại tỉnh.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, tăng cường quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động độc lập và phóng viên có văn bản của cơ quan báo chí đăng ký hoạt động tại tỉnh.

                                                                                      T.N

Các tin khác