Ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Bình - Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

14:29, Thứ Hai, 28-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Lịch sử ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, của tỉnh, trong những năm qua, ngành TT&TT Quảng Bình đã có những chuyển biến mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thống nhất quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, tháng 8/2007, Bộ TT&TT được thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Bưu chính - Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa - Thông tin. Đây là dấu mốc quan trọng của ngành TT&TT, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của ngành, cũng như thể hiện tư duy mới trong quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tăng tính trách nhiệm, hiệu quả quản lý phù hợp với xu thế phát triển và hội tụ giữa nội dung thông tin và hạ tầng truyền thông của thế giới.

Ngày 19/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 28/8 hằng năm là Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nhằm giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công cụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình được thành lập từ tháng 3/2008, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, hạ tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Ngành thông tin và Truyền thông của Chi bộ Sở TT&TT

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở đã bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng. Từ đó đã tạo cơ sở, môi trường pháp lý cũng như định hướng phát triển từng lĩnh vực của ngành; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh. 

Đến nay, cơ bản các quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành quản lý đã được xây dựng và ứng dụng trong hoạt động quản lý. Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hằng năm, theo từng giai đoạn, nổi bật như: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng 2035. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định của UBND tỉnh phê duyệt các đề án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020; Phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025; Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2025; Số hóa truyền hình tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch ngành Thông tin và Truyền thông tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Hạ tầng bưu chính, viễn thông ngày càng hiện đại, đồng bộ. Sóng di động,  Internet tốc độ cao được phủ khắp các vùng sâu, vùng xa; Hạ tầng truyền dẫn, phát thanh truyền hình đã số hóa, sóng truyền hình Quảng Bình được phát qua vệ tinh; Công tác chỉnh trang cáp thông tin đã được thực hiện quyết liệt. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi, thúc đẩy cải cách hành chính; Các phần mềm dùng chung khác được nâng cấp, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiện đại hóa nền hành chính tỉnh. Việc xây dựng Chính quyền điện tử đã có những kết quả quan trọng bước đầu.

Công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản ngày càng được đổi mới, tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển đúng hướng, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Sở đã chủ trì tổ chức nhiều chương trình, sự kiện truyền thông quan trọng như: Truyền hình trực tiếp Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ thông tin liên lạc hy sinh tại Hang Lèn Hà; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “A lô! Lèn Hà” trực tiếp trên Đài THVN năm 2018; Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại Quảng Bình năm 2015; Triển lãm ảnh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” năm 2016; Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2017; Tổ chức nhiều cuộc Liên hoan thông tin tuyên truyền lưu động về nông thôn mới. Tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nổi bật của tỉnh, đồng thời tổ chức quản lý tác nghiệp báo chí như: Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, Kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023); Kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Phát huy truyền thống 78 năm Ngành TT&TT, từ những kết quả đạt được, cùng với ngành TT&TT cả nước, Ngành TT&TT Quảng Bình tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện các định hướng lớn: Bưu chính sẽ trở thành hạ tầng mạng lưới đảm bảo dòng chảy vật chất; Viễn thông trở thành hạ tầng của nền kinh tế số; Ứng dụng công nghệ thông tin trở thành chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền số vững mạnh, kinh tế số phồn vinh, xã hội số thịnh vượng; An toàn thông tin hình thành hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam; Công nghiệp ICT với sứ mệnh Make in Vietnam; Báo chí truyền thông với sứ mệnh tạo dòng chảy tích cực trong xã hội, tạo niềm tin và khơi dậy khát vọng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

                                                                                                TN-HC

Các tin khác