Tập huấn quy trình tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình kết nối 4 cấp và định hướng phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng

16:21, Thứ Tư, 24-11-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/11/2021, Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, trao đổi về quy trình tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH) kết nối từ Chính phủ đến cấp xã và định hướng phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) với 13 điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu

Tại hội nghị, đại diện Cục Bưu điện Trung ương trình bày những nội dung chính của Quyết định số 1594/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành hệ thống HNTH kết nối từ Chính phủ đến cấp xã.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Theo đó, hệ thống HNTH kết nối từ Chính phủ đến cấp xã (hay còn gọi là hệ thống HNTH 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã) gồm hệ thống máy chủ của Cục Bưu điện Trung ương; hệ thống máy chủ của Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp; hạ tầng kết nối, phòng họp, thiết bị đầu cuối HNTH. Hệ thống kết nối với 63 UBND tỉnh, thành phố; 705 quận, huyện và 10.599 xã, phường. Có 3 mô hình kết nối là: Tỉnh kết nối trực tiếp; kết nối qua doanh nghiệp; chuyển tiếp tín hiệu.

Quyết định số 1594/QĐ-BTTTT quy định rõ vai trò, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm Tin học - Văn phòng Chính phủ, Cục Bưu điện Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trong việc triển khai tổ chức, vận hành hệ thống HNTH 4 cấp.

Quyết định số 1594/QĐ-BTTTT nêu rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong triển khai tổ chức, vận hành hệ thống HNTH 4 cấp

Đại diện Cục Bưu điện Trung ương cũng báo cáo về định hướng phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Trong đó nhấn mạnh: Mạng TSLCD là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ Chính phủ số. Định hướng phát triển là mạng thống nhất; giám sát, kiểm soát tập trung; kết nối từ trung ương đến cấp xã. 

Nguyên tắc vận hành là Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) quản lý, vận hành phân hệ mạng từ trung ương đến cấp tỉnh, quản lý nền tảng dùng chung; ban hành chính sách quản lý toàn mạng. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố thiết lập, vận hành, khai thác mạng tại địa phương theo quy định, chính sách, kiểm soát của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời, báo cáo kết quả triển khai việc thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và mở rộng kết nối, giám sát mạng đến cấp xã qua mạng TSLCD. Theo đó, cả nước đã có 33/63 tỉnh, thành phố mở rộng phạm vi kết nối mạng đến cấp xã qua mạng TSLCD.

Việc tập huấn, trao đổi về quy trình tổ chức, vận hành hệ thống HNTH 4 cấp và định hướng phát triển mạng TSLCD nhằm mục đích phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; đồng thời định hướng mạng TSLCD trở thành hạ tầng của Chính phủ số, thống nhất, ổn định, an toàn, thông suốt kết nối 4 cấp hành chính từ trung ương đến cấp xã.

Từ Công Nghĩa Hạnh

 

 

 

 

Các tin khác