Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

9:8, Thứ Bảy, 13-11-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT tổ chức khóa “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Dự Lễ khai mạc có đ/c Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, đ/c Trần Đức Thủy, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, đ/c Chu Quốc Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh thủ đô.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, nhằm mục tiêu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Phát biểu chỉ đạo tại Lớp bồi dưỡng, đ/c Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh: Thực tế hiện nay, một số thế lực thù địch đã lợi dụng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo để xuyên tạc, nói xấu, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên không gian mạng. Vì vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông. Đồng chí Giám đốc Sở đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tôn giáo; lĩnh vực tôn giáo có tính chất đặc thù, do đó, công tác tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; cần lựa chọn nội dung, đổi mới cách thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, đồng thời đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

Các giảng viên báo cáo chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh và đ/c Phó Tổng Biên tập Báo An ninh thủ đô truyền đạt các thông tin, kiến thức về tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

T.N
 

Các tin khác