Báo cáo định kỳ hoạt động in, phát hành

15:46, Thứ Hai, 7-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Cơ sở in báo cáo theo mẫu số 16 ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ.

2. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo mẫu số 51 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình trước ngày 10/01/2021, kèm theo bản điện tử gửi về địa chỉ Email: bcxb.stttt@quangbinh.gov.vn.

Các tin khác