ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ III/2020

10:46, Thứ Năm, 23-7-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trong quý III/2020, các cơ quan báo chí tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên báo chí: 

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các dự án lớn của tỉnh; tuyên truyền quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình.
2. Tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày kỷ niệm trong quý, nhất là tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền về Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020); 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2020); 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) và các sự kiện chính trị quan trọng khác. Tuyên truyền đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; tuyên truyền về tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
3. Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên cập nhật thông tin và các kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh và có biện pháp phòng tránh, đẩy lùi tư tưởng lơ là, chủ quan trong cuộc chiến với dịch Covid-19.
4. Chủ động xây dựng các bài viết, phóng sự đấu tranh, phản bác những thông tin thiếu khách quan, luận điệu xuyên tạc lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, về công tác phòng, chống dịch Covid-19, về việc góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, công tác nhân sự Đại hội... để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước...
5.Tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, giai đoạn 2021-2025.
6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi thông tin bất lợi, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Việt Nam nói chung, của tỉnh nói riêng.
7. Ttuyên truyền việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tích cực tuyên truyền công tác dạy và học; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; công tác giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông...


P.TTBCXB 

Các tin khác