Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

8:22, Thứ Ba, 8-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Báo cáo định kỳ 6 tháng hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo Mẫu số 09/DVTHTT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT.

2. Báo cáo 6 tháng trước ngày 15 tháng 7 năm báo cáo; báo cáo năm trước ngày 15 tháng 01 năm sau liền kề năm báo cáo.

3. Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình, địa chỉ: Số 02 đường Hương Giang, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; kèm theo bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử: bcxb.stttt@quangbinh.gov.vn.

Các tin khác