Quy định mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

14:23, Thứ Tư, 22-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 7/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nội dung, phương thức và mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy định, đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân được bố trí ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ, bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét; hộ gia đình, cá nhân sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng; hộ gia đình, cá nhân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất, nước để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu; du cư trên đầm phá, các làng chài trên sông nước, ô nhiễm môi trường; hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến các vùng biên giới đất liền, khu kinh tế - quốc phòng; hộ gia đình, cá nhân đã di cư tự do đến các địa bàn trong tỉnh không theo quy hoạch, kế hoạch, đời sống còn khó khăn; hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu rừng đặc dụng cần phải bố trí, ổn định lâu dài; cộng đồng dân cư nơi tiếp nhận người dân tái định cư tập trung, xen ghép.

Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình ở vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, khu rừng đặc dụng di chuyển đến vùng dự án (bao gồm cả tập trung và di dân xen ghép) mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để di chuyển người, tài sản, nhà ở, lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định cư) và hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/hộ xây dựng hoặc mua bể chứa, đào giếng đối với những nơi không có điều kiện xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; hộ gia đình, cá nhân di cư tự do cần phải bố trí ổn định lâu dài, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ; hỗ trợ khai hoang đất sản xuất, trong đó khai hoang đồng ruộng 15 triệu đồng/ha; khai hoang tạo nương cố định 08 triệu đồng/ha; hỗ trợ ổn định tại chỗ hộ gia đình ở vùng có nguy cơ thiên tai nhưng không còn quỹ đất xây dựng khu tái định cư để di chuyển phải bố trí ổn định tại chỗ, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ mua vật liệu nâng cấp nhà ở, thuyền xuồng và vật dụng thiết yếu phòng chống thiên tai khác; hỗ trợ địa bàn nơi bố trí dân cư xen ghép theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao thuộc đối tượng của Chương trình Bố trí dân cư, mức tối đa 60 triệu đồng/hộ để thực hiện điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao cho các hộ mới đến (khai hoang, bồi thường theo quy định khi thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất), xây mới hoặc nâng cấp lớp học, trạm y tế, thuỷ lợi nội đồng, đường dân sinh, công trình hạ tầng thiết yếu khác. Các hạng mục công trình được lựa chọn nâng cấp hoặc đầu tư mới theo thứ tự ưu tiên, có sự tham gia của cộng đồng người dân sở tại.

Phương thức hỗ trợ sẽ được thực hiện theo 02 nội dung, đó là: Hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình, cá nhân di dời thuộc đối tượng của Chương trình Bố trí dân cư (bao gồm cả tập trung, di dân xen ghép) và nội dung hỗ trợ ổn định tại chỗ (ổn định tại chỗ) thực hiện thông qua người đại diện của gia đình là chủ hộ hoặc người đại diện cho hộ gia đình (là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự); hỗ trợ địa bàn nơi bố trí dân cư xen ghép sẽ được UBND cấp huyện xây dựng phương án/kế hoạch thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương...

                                                                                                                                                                BBT

Các tin khác