Quảng Bình thực hiện hiệu quả Nghị định về tín dụng với người nghèo

13:58, Thứ Năm, 16-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình không ngừng tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, huy động được các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Các chương trình tín dụng được mở rộng, từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao là 23.313 triệu đồng, đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình đang triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới với 6.035 khách hàng đang vay vốn. 

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn thành phố, NHCSXH đã tập trung nguồn lực, thực hiện cho vay được 52.954 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đến 100% xã, phường trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 16.695 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho 9.015 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho 14.012 lao động, giúp 9.446 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 28.724 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 333 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, hỗ trợ 57 lượt doanh nghiệp vay vốn đề trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 7.581 lượt người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19...

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay vốn, trả nợ ngân hàng, do đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, bảo đảm việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thu Lan

Các tin khác