Thực hiện các Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025

8:37, Thứ Ba, 21-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/3/2023, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138 tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-BCĐ tổ chức thực hiện các Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2021 - 2025.

Điểm cầu Quảng Bình dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy (10/3)

Để tổ chức thực hiện các Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu, yêu cầu: phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các lực lượng nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện; cụ thể hóa các nội dung và giải pháp được đề ra trong Dự án; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Dự án. Hoàn thành các chỉ tiêu đã nêu trong Dự án theo đúng thời gian quy định với hiệu quả cao nhất, có sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong từng nhiệm vụ của Dự án.

Các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả, năng lực công tác của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, công tác giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn, hợp tác quốc tế trong PCMT; bảo đảm nguyên tắc trong sử dụng và quản lý kinh phí, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí được cấp.

Kế hoạch đã đề ra công tác trọng tâm để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, cụ thể: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; có biện pháp quản lý chặt chẽ, tập trung triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế phát sinh người nghiện mới. Tập trung rà soát các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia và quốc tế để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCMT; tăng cường hợp tác đấu tranh tội phạm ma túy xuyên quốc gia, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt - Lào, các nước trong khu vực và trên thế giới trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới; mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực về tài chính, kỹ thuật công nghệ và kỹ năng quản lý cho công tác PCMT; thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác PCMT mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Phát huy hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc PCMT và tội phạm qua biên giới (BLO) tỉnh Quảng Bình. Tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCMT nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy và phòng, chống tệ nạn về ma tuý. Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; tổ chức tập huấn, đào tạo về trình độ nghiệp vụ và công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma tuý trong tình hình mới.

Xem Kế hoạch tại đây.

                                                                                      NNT

 

Các tin khác